Styrelsen + Länkar
Fröjereds Samhällsförening

Styrelsen

Funktion

Namn

Tel:

Ordförande 

Rickard Mickelsson

0760-56 18 51

Kassör

Andreas Teodorsson

0707-33 83 60

Sekreterare

Frida Reinhold

070-286 31 44

Ledamot

Anita Eng

0723-331 270

Ledamot

Bengt-Åke Johansson

0761-463 744

Ledamot

Jessica Johansson


073-826 93 45      

Ledamot 

Anders Lund

0730-92 13 41        Valberedning

Ordförande & Sammankallande

Björn Yngvesson

Ledamot

Per-Olof Wind

Ledamot

Vakant

Kommittéer

Aktivitetskommitén Sammankallande

Torbjörn Sundelius

0730-683 223

Badplatskommitén Sammankallande

Ingemar Thilén

070-539 99 45

Vaktmästarekommitén Sammankallande

Jörgen Gustavsson

0730-231435

Länkar

Aktuellt!