Styrelsen + Länkar
Fröjereds Samhällsförening

Styrelsen

Funktion

Namn

Tel:

Ordförande 

Ulla-Britt Blomgren Thilén

0502-31207

Kassör

Sekreterare

Susanne Ljungblom


0709-611 291

Ledamot

Anita Eng

0723-331 270

Ledamot

Bengt-Åke Johansson

0761-463 744

Ledamot

Bertil Persson

0733-945 952

Ledamot


Ledamot

 

Andreas Theodorsson


Benjamin Estersdotter

0707-338 360


0702-498 704

Valberedning

Ordförande & Sammankallande

Lennart Axelsson

Ledamot

Björn Yngvesson

Ledamot

Vakant

Kommittéer

Aktivitetskommitén Sammankallande

Torbjörn Sundelius

0730-683 223

Badplatskommitén Sammankallande

Ingemar Thilén

070-539 99 45

Vaktmästarekommitén Sammankallande

Jörgen Gustavsson

310 32

Länkar

Aktuellt!


11 Mars kl. 18.30 årsmöte på Fröjevi