Styrelsen + Länkar
Fröjereds Samhällsförening

Aktuellt!

 

 

5 Januari Julgransplundring

 

HLR-kurs datum ej bestämd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen

Funktion

Namn

Tele (0502)

Ordförande 

Vakant


Kassör

312 07

Sekreterare

Susanne Ljungblom


Ledamot

Anita Eng

312 72

Ledamot

Bengt-Åke Johansson

313 23

Ledamot

Bertil Persson

310 44

Ledamot

 

Andreas Theodorsson


Valberedning

Ordförande & Sammankallande

Lennart Axelsson

Ledamot

Vakant

Ledamot

Vakant

Kommittéer

Aktivitetskommitén Sammankallande

Hans-Eric Vendelson

313 33

Badplatskommitén Sammankallande

Ingemar Thilén

070-539 99 45

Vaktmästarekommitén Sammankallande

Jörgen Gustavsson

310 32

Länkar