Styrelsen + Länkar
Fröjereds Samhällsförening

Aktuellt

 

21 Jan. kl. 15.00 Julgransplundring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen

Funktion

Namn

Tele (0502)

Ordförande 

Vakant

 

Kassör

Ulla-Britt Blomgren Thilén

312 07

Sekreterare

Bertil Persson

310 44

Ledamot

Anita Eng

312 72

Ledamot

Bengt-Åke Johansson

313 23

Ledamot

Bertil Gustavsson

320 84

Ledamot

 

Vakant

 

Valberedning

Ordförande & Sammankallande

Lennart Axelsson

Ledamot

Vakant

Ledamot

Vakant

Kommittéer

Aktivitetskommitén Sammankallande

Hans-Eric Vendelson

313 33

Badplatskommitén Sammankallande

Bertil Gustavsson

320 84

Vaktmästarekommitén Sammankallande

Jörgen Gustavsson

310 32

Länkar