Styrelsen + Länkar
Fröjereds Samhällsförening

Aktuellt!

 

 

10 nov. Spökpromenad start Fröjevi

 

23 nov. Quiz-kväll med Peter Mattson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen

Funktion

Namn

Tele (0502)

Ordförande 

Vakant

 

Kassör

Ulla-Britt Blomgren Thilén

312 07

Sekreterare

Susanne Ljungblom

 

Ledamot

Anita Eng

312 72

Ledamot

Bengt-Åke Johansson

313 23

Ledamot

Bertil Persson

310 44

Ledamot

 

Andreas Theodorsson

 

Valberedning

Ordförande & Sammankallande

Lennart Axelsson

Ledamot

Vakant

Ledamot

Vakant

Kommittéer

Aktivitetskommitén Sammankallande

Hans-Eric Vendelson

313 33

Badplatskommitén Sammankallande

Ingemar Thilén

070-539 99 45

Vaktmästarekommitén Sammankallande

Jörgen Gustavsson

310 32

Länkar